Historia geometriiTytuł
Przestrzenie Wszechświata. Od geometrii do kosmologii
 
Autor
Michał Heller


Wydawca
Copernicus Center Press 2017

Cena wydawnictwa
44,90 zł
Historia geometrii
 

Książka wybitnego kosmologa ks. prof. Michała Hellera jest kontynuacją wcześniejszego dzieła „Bóg i geometria”. Ta pierwsza obejmuje okres od Euklidesa do Newtona; druga zaczyna się omówieniem, co z dziedzictwem Newtona zrobili następcy. Drugi tom wykazuje też mniej filozofii w podejściu do tematu, co wymusiły zmiany paradygmatu nauki w epoce Newtona. Heller konstatuje stopniowy wzrost znaczenia geometrii, utożsamianej z matematyką. Geometria jest nauką o przestrzeni, przestrzeń jest przedmiotem badań fizyki, a świat działa tak, jak mu każą równania matematyczne. Heller pokazuje też, jaki zamęt wywołało odkrycie geometrii nieeuklidesowych: jakże to, jedna przestrzeń, a wiele geometrii? Która ją opisuje?

„Przestrzenie Wszechświata” relacjonują, jak rozwijała się geometria i jej metody w nauce nowożytnej. Autor wymienia wielkich „geometrów”: Euklidesa, Łobaczewskiego, Riemanna, Minkowskiego, Einsteina i innych. Udoskonalenie metod geometrii skutkowało wypracowaniem nowych narzędzi (technik badawczych), lecz także nowymi kierunkami badań. Powstały nowe rodzaje geometrii (np. geometria nieprzemienna, syntetyczna geometria różniczkowa), a pewne działy matematyki wręcz uległy „geometryzacji”. W ogólnej teorii względności czysta geometria stała się fizycznym modelem przestrzeni – tym samym przestała być biernym uczestnikiem dramatu (scenerią, na której rozgrywają się procesy fizyczne), a stała się jego pełnoprawnym uczestnikiem. Mówiąc nieco pompatycznie czasoprzestrzeń to grawitacja zaklęta w geometrię.

Historia odkrywania geometrii, zyskiwania przez geometrię na znaczeniu została wyłożona przez Hellera prostym językiem, ale z wielkim znawstwem i dobrze udokumentowana. Widać, że jest to książka przeżyta osobiście, autor czuje się zaangażowany w jej temat, bliscy mu są wielcy poprzednicy, których prace złożyły się na dzisiejszy stan wiedzy w tej dziedzinie. W geometrii widzi przejawy działania wyższej racjonalności, która  „nas obejmuje i ponad nas wykracza”.

Prześlij komentarzReklama

Senni zwyciezcy

Książka do kupienia w Stalker Books

planeta smierci cover

Książka do kupienia w Stalker Books

Człowiek idzie z dymem - Marek Oramus

Książka do kupienia w Stalker Books

COVER bogowie lema

Książka do kupienia w Stalker Books