Toby Wilkinson:  Powstanie i upadek starożytnego Egiptu. Dzieje cywilizacji od 3000 p.n.e. do czasów Kleopatry

Machiny zmartwychwstania

Toby Wilkinson, egiptolog z Cambridge, autor słownika starożytnego Egiptu i redaktor encyklopedii na ten temat, firmuje też obszerną monografię „Powstanie i upadek starożytnego Egiptu”. Książka opiewa dzieje państwa nad Nilem od jakichś trzech tysięcy lat przed...

Tadeusz A. Kisielewski:  Po zamachu. Uprowadzenie córki generała Sikorskiego i śmierć adiutanta

Los gorszy od śmierci

Cykl książek krakowskiego historyka Tadeusza Kisielewskiego, poświęcony zamachowi na gen. Sikorskiego w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku, ma się ku końcowi. Ostatni tom, „Po zamachu”, poświęcony jest jak poprzednie („Zamach”, „Zabójcy”, „Gibraltar i Katyń”) dociekaniom,...

Robert C. Davis, Beth Lindsmith:  Ludzie renesansu. Umysły, które kształtowały epokę nowożytną

Renesans górny i dolny

Określenie „człowiek renesansu” w potocznym rozumieniu znaczyło dawniej, że ktoś ma szerokie horyzonty umysłowe i zainteresowania, a także wykazuje niepospolitą wiedzę na różne tematy. Natomiast w ujęciu angielskich autorów książki „Ludzie renesansu” ich bohaterowie...

Władysław Cehak:  Bez retuszu. Więzień czerwonego terroru

Do Polski bez Andersa

Książka „Bez retuszu” Władysława Cehaka, pilota z wojny 1939 roku, wydała mi się i typowa, i nietypowa. Typowa – bo opisuje łagrowe dzieje pewnego Polaka: uwięzienie przez Sowietów, śledztwo, łagier i panujące tam porządki, urągającą ludzkim standardom sowiecką...

Martin J. Bollinger:  Flota Gułagu. Stalinowskie statki śmierci: transporty na Kołymę

Statki niewolnicze NKWD

W latach 70. ubiegłego wieku, kiedy jeszcze nie było wiadomo, gdzie leżą pomordowani z Katynia, partyjny naukowiec ujawnił mi w tajemnicy, że miejscem ich wiecznego spoczynku jest dno morza. Sowieci mieli ładować ich na barki, które zatapiali detonacjami, a...