Jak fantazjują fizycyTytuł
Wielkie spekulacje. Teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii
 
Autor
Helge Kragh

Tłumaczenie
Tomasz Lanczewski

Wydawca
Copernicus Center Press 2015

Cena wydawnictwa
99,90 zł
Jak fantazjują fizycy
 

Fascynująca książka. Duński historyk fizyki Helge Kragh postanowił pokazać nie to, co się w fizyce i kosmologii ostało, ale błądzenie po manowcach: hipotezy nieudane, błędne, zdyskwalifikowane przez rozwój nauki. Są to koncepcje ambitne, w których obronie autorzy staczali prawdziwe boje (fizycy bynajmniej nie należą do ludzi skromnych), negując argumenty i zarzuty krytyków. Te „teorie wszystkiego”, „fundamentalne” itp. próbują syntetyzować całą wiedzę znaną do tej pory. Książka obejmuje okres od I połowy XVII wieku aż po chwilę obecną, ale punkt ciężkości stanowi wiek XX. „Wszystkie współczesne koncepcje wynikają z tradycji historycznej o korzeniach sięgających daleko w przeszłość”, zapewnia Kragh.

Wśród prezentowanych przez Kragha koncepcji mamy więc m.in. mechanistyczną koncepcję przyrody Kartezjusza, wirową teorię atomu, teorię fundamentalną Eddingtona, elektromagnetyczną wizję świata, w którym to elektrony miałyby stanowić budulec całej materii i wszystkich pól, wreszcie teorię stanu stacjonarnego Wszechświata czy teorię zmiennych w czasie stałych fizycznych. Z nowszych są to teoria strun, zasada antropiczna, koncepcja wieloświata, modele cyklicznego Wszechświata, eschatologia fizyczna (losy życia w dogorywającym Wszechświecie) itp. We wszystkich dochodzi do prób rozszerzenia i ujednolicenia wiedzy fizycznej lub podważenia ortodoksyjnych pojęć fizyki.

Podstawową chorobą tych hipotez jest brak możliwości weryfikacji eksperymentalnych. Fizycy przywiązani do swych koncepcji domagają się więc zmiany paradygmatu; w fizyce toczy się dziś spór o to, jak dalece nauka może być spekulatywna i czy wszystkie koncepcje muszą przechodzić zwykłe testy nakładane na teorie naukowe. Książka Kragha bierze pod lupę sen fizyki o teorii ostatecznej – utopię, za którą na próżno gonią fizycy wczorajsi i dzisiejsi.

Prześlij komentarzReklama

Senni zwyciezcy

Książka do kupienia w Stalker Books

planeta smierci cover

Książka do kupienia w Stalker Books

Człowiek idzie z dymem - Marek Oramus

Książka do kupienia w Stalker Books

COVER bogowie lema

Książka do kupienia w Stalker Books