Rozstrzygnięcie konkursu „Wszechświat z niczego”

Lawrence M. Krauss:  Wszechświat z niczego

Rozstrzygnięcie konkursu „Wszechświat z niczego”

Szanowni Państwo, takiego konkursu jeszcze u nas nie było. To znaczy tak długo czekającego na rozstrzygnięcie. Może pytanie było za trudne? Ale przecież specjalnie obok zamieściłem recenzję z książki „Wszechświat z niczego”; wystarczyło do niej zajrzeć, a odpowiedź...
Konkurs „Wszechświat z niczego”

Lawrence M. Krauss:  Wszechświat z niczego. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic

Konkurs „Wszechświat z niczego”

Tym razem nasze pytanie brzmi: Jakim cudem z pustej przestrzeni mógł powstać cały Wszechświat?

Rozstrzygnięcie konkursu „Skąd się wziął kot Schrödin­gera”

John Gribbin:  Skąd wziął się kot Schrodingera

Rozstrzygnięcie konkursu „Skąd się wziął kot Schrödin­gera”

W naszym ostatnim konkursie zadaliśmy pytanie: Erwin Schrödin­ger nale­żał do czo­ło­wych postaci tzw. dru­giej rewo­lu­cji kwan­to­wej. Co uznaje się za jego naj­więk­sze osią­gnię­cie w fizyce kwantowej? Prawidłowych odpowiedzi udzielili…