John Steinbeck:  Podróże z Charleyem

Pożegnanie z Ameryką

Namnożyło się ostatnio tzw. prozy podróżnej, pisanej przez autorów z nazwiskiem i dorobkiem, ale chwilowo ciągnących na jałowym biegu. Podróż wydaje im się lekarstwem na brak konceptu: ot, wsiądzie się do pociągu byle jakiego, który nawinie odpowiednią liczbę...

Paul Werner:  Polański. Biografia

Od filmu do filmu

Autorem biografii Romana Polańskiego jest Niemiec, a więc poniekąd zrozumiałe, że trzyma się jak najdalej od tych kolei życia reżysera „Chinatown”, które były związane z okupacją hitlerowską. Dzieciństwo bohatera zostało potraktowane lapidarnie, a także „sterylnie”,...

Agnieszka Osiecka:  Na początku był negatyw

Prezenty od Pana Boga

Fotograficzne impresje Agnieszki Osieckiej, reklamuje wydawca kolejną książkę najsłynniejszej polskiej tekściarki. Tym razem jest to swoisty album zdjęć dopełniony komentarzem i podpisami. Tytuł „Na początku był negatyw” oznacza, że zdjęcia pochodzą z okresu, kiedy...

Jan Józef Szczepański:  Dziennik tom III: 1964-1972

Raport z domu wariatów

Dzienniki Jana Józefa Szczepańskiego to chyba najważniejsza i najcenniejsza część jego twórczości. Pokazują nie tylko nędzę bytowania pod gomułkowskim komunizmem, ale przede wszystkim uwikłanie w pełną kłamstwa rzeczywistość, w której artysta próbuje ocalić sumienie i zachować szacunek do siebie. Trzeci tom – 800 stron druku – obejmuje lata od 1964 do 1972, czas ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie.


Stanisław Lem:  Sława i Fortuna. Listy do Michaela Kandla 1972-1987

Transatlantycki translator

Listy Lema traktują o sprawach biznesowych, nowych projektach, jakie rozważa bądź pisze, jego poglądach na science fiction i fantastykę w ogóle (…) sprawach osobistych, takich jak planowane wyjazdy do Austrii czy Niemiec, zaszczytach i zaproszeniach, jakie otrzymywał,...

Mariusz Urbanek:  Brzechwa nie dla dzieci

Brzechwa wspaniały, Brzechwa lichy

W powszechnym mniemaniu Jan Brzechwa kojarzy się z bajkami dla dzieci, i słusznie – jeden Tuwim, z którym często go mylono, potrafił wznieść tego rodzaju twórczość na podobny poziom. Ale mało kto wie, że przez całe swe artystyczne życie Brzechwa żywił kompleks...