Sean Carroll:  Cząstka na końcu Wszechświata. Bozon Higgsa i nowa wizja rzeczywistości

Po bozonie Higgsa

Jak należało się spodziewać, odkrycie bozonu Higgsa zaowocowało falą piśmiennictwa na ten temat. Książka Carrolla, fizyka z Caltechu, jest w Polsce czwartą czy piątą pozycją, o której wiem. Każdy z autorów bierze się za temat nie oglądając się na pozostałych, wskutek...