Dominika Oramus:  Darwinowskie paradygmaty. Mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej

Teoria wszystkiego istnieje!

Jest czymś wielce zajmującym obserwowanie z boku, jak powstaje taka książka: cztery lata pracy, ze dwie zmiany koncepcji, mrowie przeczytanych lektur. Moje trzy grosze polegały na dostarczaniu potrzebnych książek, rzecz jasna nie wszystkich, bo niektóre jechały aż z...