Michał Heller:  Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą

Przypadek i ład

Książka o tytule wziętym od Stanisława Lema traktuje o ewolucji, jaką przeszło pojęcie przypadku w naukach ścisłych od starożytności po czasy dzisiejsze. Unaocznieniu tego służy część historyczna, wywodząca naukowe ujęcie przypadku od Pascala, Fermata i Bernoulliego...