Jarosław Włodarczyk:  Księżyc w nauce i kulturze Zachodu

Jarosław Włodarczyk o Księżycu

Księżyc jest niezwykłym zjawiskiem na naszym niebie, okazał się też wyjątkowym satelitą w Układzie Słonecznym – tak naprawdę tworzy z Ziemią podwójną planetę i niektórzy badacze dowodzą, że jego obecność stabilizowała ziemski klimat, umożliwiając rozwój życia, a zatem i pojawienie się człowieka.


Jarosław Włodarczyk:  Księżyc w nauce i kulturze Zachodu

Pierwsze światło nocy

Wśród popularyzujących naukę książek rzadko zdarza się spotkać taką, która by nie była tłumaczona z angielskiego. Z tym większym uznaniem należy powitać pracę Jarosława Włodarczyka, specjalizującego się w historii astronomii, a poświęconą „blademu planecie”, czyli...