Max Tegmark:  Nasz matematyczny Wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości

Dalej niż fizyka

Szwedzki fizyk i kosmolog Max Tegmark nie tylko wierzy we wszechświaty równoległe, ale nawet wyróżnia wśród nich cztery kategorie. Do pierwszej i drugiej należą takie jak nasz Wszechświat, przy czym te z drugiego poziomu na zawsze pozostaną dla nas niedosiężne…