John i Mary Gribbin:  Podróż do granic Wszechświata. Przewodnik astronomiczny Królewskiego Obserwatorium w Greenwich

Kosmos jest piękny

Książka dwojga popularyzatorów brytyjskich stanowi kompendium wiedzy astronomicznej. Przedstawia dotychczasowe osiągnięcia tej nauki, ale już nie to, jak do nich doszło – część historyczna została ograniczona do minimum. Gribbinowie startują z Ziemi, odwiedzają...