Martin J. Bollinger:  Flota Gułagu. Stalinowskie statki śmierci: transporty na Kołymę

Statki niewolnicze NKWD

W latach 70. ubiegłego wieku, kiedy jeszcze nie było wiadomo, gdzie leżą pomordowani z Katynia, partyjny naukowiec ujawnił mi w tajemnicy, że miejscem ich wiecznego spoczynku jest dno morza. Sowieci mieli ładować ich na barki, które zatapiali detonacjami, a...