Robert C. Davis, Beth Lindsmith:  Ludzie renesansu. Umysły, które kształtowały epokę nowożytną

Renesans górny i dolny

Określenie „człowiek renesansu” w potocznym rozumieniu znaczyło dawniej, że ktoś ma szerokie horyzonty umysłowe i zainteresowania, a także wykazuje niepospolitą wiedzę na różne tematy. Natomiast w ujęciu angielskich autorów książki „Ludzie renesansu” ich bohaterowie...