Józef Markuza, Biruta Markuza:  Skąd Litwini wracali

Z ziemi litewskiej do polskiej

Książka o tytule wziętym z Mickiewicza zawiera wspomnienia ojca i córki, Litwinów osiadłych po II wojnie światowej w Polsce. Obejmuje prawie cały wiek XX, ponieważ Józef urodził się w roku 1902, a zmarł w 1994.