Po bozonie HiggsaTytuł
Cząstka na końcu Wszechświata. Bozon Higgsa i nowa wizja rzeczywistości
 
Autor
Sean Carroll

Tłumaczenie
Bogumił Bieniok, Ewa L. Łokas

Wydawca
Prószyński i S-ka 2014 (Na ścieżkach nauki)

Cena wydawnictwa
42
Po bozonie Higgsa
 

Jak należało się spodziewać, odkrycie bozonu Higgsa zaowocowało falą piśmiennictwa na ten temat. Książka Carrolla, fizyka z Caltechu, jest w Polsce czwartą czy piątą pozycją, o której wiem. Każdy z autorów bierze się za temat nie oglądając się na pozostałych, wskutek czego powtórki są nieuniknione. Ale też dzięki temu uzyskujemy oświetlenie problemu z różnych stron, bo autorzy na co innego kładą nacisk.

Książkę Carrolla wyróżnia próba szerszego spojrzenia na fizykę po bozonie Higgsa: „W fizyce cząstek rozpoczyna się nowa epoka, w której jedne teorie legną w gruzach, a inne potwierdzą swoją słuszność”, powiada. Ma na myśli teorie z bozonami Higgsa (bo tych bozonów może być więcej), supersymetrię, technikolor, dodatkowe wymiary czy teorie ciemnej materii. Na razie sprawdza się model standardowy cząstek, dzielący je na cząstki materii i cząstki pośredniczące w oddziaływaniach. Higgs jest tu kategorią osobną, tworzy jakby „klasę dla siebie”, a dalsze badania ujawnią, jaka jego natura i przede wszystkim ile go jest. Z modelu standardowego nic nie wynika na temat ciemnej materii, a więc jest on niepełny.

„Cząstka na końcu Wszechświata” jest też „opowieścią o ludziach”, mocno zwraca uwagę na postaci uczonych, którzy przyczynili się do przełomu. Ostatecznie dokonał się podział na teoretyków i doświadczalników, nikt nie może brylować w obu tych dziedzinach (ostatnim, któremu to się udawało, był Fermi). Carroll podaje, że na wielkie odkrycie w fizyce cząstek czekano od lat 70. XX wieku. Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy samotny uczony dysponujący garścią dolarów i paroma studentami do pomocy mógł się porywać na wielkie odkrycia. Teraz wymaga to współpracy tysięcy uczonych i kosztującej krocie precyzyjnej maszynerii.

„Jeśli chodzi o zrozumienie architektury rzeczywistości, to najniżej wiszące owoce zostały już zerwane. Łatwą część tej pracy mamy więc za sobą”, sumuje Carroll.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Reklama

Senni zwyciezcy

Książka do kupienia w Stalker Books

planeta smierci cover

Książka do kupienia w Stalker Books

Człowiek idzie z dymem - Marek Oramus

Książka do kupienia w Stalker Books

COVER bogowie lema

Książka do kupienia w Stalker Books