Rozstrzygnięcie konkursu „Skąd się wziął kot Schrödin­gera”

W naszym ostatnim konkursie zadaliśmy pytanie:

 

Erwin Schrödin­ger nale­żał do czo­ło­wych postaci tzw. dru­giej rewo­lu­cji kwan­to­wej. Co uznaje się za jego naj­więk­sze osią­gnię­cie w fizyce kwantowej?

 

 

 

 

 

 

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

Grzegorz Grzegorczyk z Kwidzynia

Erwin Schrödin­ger sformułował w 1926 równanie, nazwane potem jego nazwiskiem, opisujące ewolucję w czasie układu kwantowego (odpowiednik drugiego prawa Newtona z mechaniki klasycznej).

 

Mateusz Kieryło

Za największe osiągnięcie Erwina Schrödin­gera uznaje się matematyczne sformułowanie mechaniki falowej.

 

Maria Horak z Warszawy

Jest to równanie Schrödingera – jedno z podstawowych równań nierelatywistycznej mechaniki kwantowej , sformułowane w 1926 roku. Opisuje ono ewolucję układu kwantowego w czasie . W nierelatywistycznej mechanice kwantowej odgrywa rolę analogiczną do drugiej zasady dynamiki Newtona w mechanice klasycznej . Rozwiązanie równania Schrödingera polega na znalezieniu postaci funkcji falowej.

 

Wymienieni otrzymują książ­ki Johna Grib­bina „Skąd się wziął kot Schrödin­gera” wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S-ka. Gratulujemy

Prześlij komentarzReklama

Senni zwyciezcy

Książka do kupienia w Stalker Books

planeta smierci cover

Książka do kupienia w Stalker Books

Człowiek idzie z dymem - Marek Oramus

Książka do kupienia w Stalker Books

COVER bogowie lema

Książka do kupienia w Stalker Books