Władysław Cehak:  Bez retuszu. Więzień czerwonego terroru

Do Polski bez Andersa

Książka „Bez retuszu” Władysława Cehaka, pilota z wojny 1939 roku, wydała mi się i typowa, i nietypowa. Typowa – bo opisuje łagrowe dzieje pewnego Polaka: uwięzienie przez Sowietów, śledztwo, łagier i panujące tam porządki, urągającą ludzkim standardom sowiecką...