Michał Heller:  Filozofia kosmologii. Wprowadzenie

Wyjaśnianie Wszechświata

Celem książki ks. Michała Hellera jest utworzenie strefy buforowej pomiędzy kosmologią jako nauką fizyczną a zagadnieniami filozoficznymi i teologicznymi, które z niej wynikają. W dziedzinie tej panuje spory bałagan; najlepiej byłoby go uporządkować w formie...