Mariusz Urbanek:  Genialni. Lwowska szkoła matematyczna

Wyższa matematyka

Mariusz Urbanek wyspecjalizował się w opowieściach biograficznych, poświęconym wybitnym postaciom literatury polskiej, m.in. Broniewskiemu, Brzechwie, Tuwimowi, Tyrmandowi. Tym razem bohater jego książki jest liczniejszy, bo stanowi go grono lwowskich matematyków z początku XX wieku, którzy przeszli do historii pod nazwą szkoły lwowskiej.