Łukasz Lamża:  Granice kosmosu – granice kosmologii

Kosmologiczny dobór naturalny

W kilku artykułach i książce „Życie Wszechświata” fizyk Lee Smolin ogłosił teorię dotyczącą wszechświatów istniejących w ramach multiversum. Jego zdaniem wszechświaty potomne powstają ze wszechświatów-matek drogą ewolucji z nieznaczną zmianą parametrów w porównaniu do wszechświata wyjściowego. Po kilkunastu zaledwie pokoleniach może w ten sposób dojść do wytworzenia wszechświata o parametrach zbliżonych do naszego.