Łukasz Lamża:  Wszechświat krok po kroku

Życie bez początku

Łukasz Lamża, doktor filozofii zajmujący się kosmologią i astrofizyką, stara się spojrzeć na te dyscypliny i ich ustalenia w sposób wszechogarniający. Taki był „Przekrój przez Wszechświat”, w którym autor zstępował od największych struktur do najmniejszych i od gigantyzmu Wszechświata do drobnych kropelek życia rozsianych po Ziemi. Podobny w zamyśle jest „Wszechświat krok po kroku”, stanowiący kompendium tego co wiemy o kosmosie i jego urządzeniu. Również tu autor przyjmuje perspektywę od największego do najmniejszego: zaczyna od Wielkiego Wybuchu, kończy na pierwotniakach.


Łukasz Lamża:  Granice kosmosu – granice kosmologii

Kosmologiczny dobór naturalny

W kilku artykułach i książce „Życie Wszechświata” fizyk Lee Smolin ogłosił teorię dotyczącą wszechświatów istniejących w ramach multiversum. Jego zdaniem wszechświaty potomne powstają ze wszechświatów-matek drogą ewolucji z nieznaczną zmianą parametrów w porównaniu do wszechświata wyjściowego. Po kilkunastu zaledwie pokoleniach może w ten sposób dojść do wytworzenia wszechświata o parametrach zbliżonych do naszego.