Michał Heller:  Przestrzenie Wszechświata. Od geometrii do kosmologii

Historia geometrii

Książka wybitnego kosmologa ks. prof. Michała Hellera jest kontynuacją wcześniejszego dzieła „Bóg i geometria”. Ta pierwsza obejmuje okres od Euklidesa do Newtona; druga zaczyna się omówieniem, co z dziedzictwem Newtona zrobili następcy. Drugi tom wykazuje też mniej filozofii w podejściu do tematu, co wymusiły zmiany paradygmatu nauki w epoce Newtona.


Michał Heller:  Filozofia kosmologii. Wprowadzenie

Wyjaśnianie Wszechświata

Celem książki ks. Michała Hellera jest utworzenie strefy buforowej pomiędzy kosmologią jako nauką fizyczną a zagadnieniami filozoficznymi i teologicznymi, które z niej wynikają. W dziedzinie tej panuje spory bałagan; najlepiej byłoby go uporządkować w formie...

Michał Heller:  Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą

Przypadek i ład

Książka o tytule wziętym od Stanisława Lema traktuje o ewolucji, jaką przeszło pojęcie przypadku w naukach ścisłych od starożytności po czasy dzisiejsze. Unaocznieniu tego służy część historyczna, wywodząca naukowe ujęcie przypadku od Pascala, Fermata i Bernoulliego...